MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

1.1. SATICI: UP&FIT Tekstil Tic. Ve San. LTD. Şti.
ADRES: 19 Mayıs Mh. Öğr.Haşim Çeken Cd. No:13 Fulya Şişli / İstanbul

Mersis No: 0893052623100001 VKN: 8930526231
e-posta: [email protected] Tel: 0 212 909 98 99

1.2. ALICI: Alıcı, kişisel bilgileri ile adresini sipariş formunda doğru şekilde doldurur ve sipariş formunda doldurulan gerçek/tüzel kişi adına bu sözleşmenin onaylanması ile birlikte alıcı sözleşmenin tarafı olur. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin koşullar sözleşmede belirlenir.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

2.1. Bu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve İlgili mevzuata göre düzenlenmiştir. Taraflar, sözleşmeyi kabulle, kanundan doğan yükümlülüklerini anladıklarını ve bildiklerini beyan eder.

2.2. İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, UP&FIT Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti. firmasına ait www.upandfit.com alan adlı web sitesinden, satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda olarak sipariş verdiği, elektronik ortamda belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile mesafeli satış sözleşmesine ilişkin diğer hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

2.3. Sözleşme, alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşme, alıcı bakımından, alıcının sipariş verdiği ürünlere ilişkin satım bedelinin ödenmesi ile; satıcı bakımından ise, sözleşme konusu ürünlerin alıcının kendisine bildirdiği adrese ve sipariş formunda teslim için yetkili kılınan kişilere malın teslimi ile ifa edilmiş olur. Alıcı, sipariş formunu onaylamakla, ödeme yükümlülüğü altına girer.

3) MAL/HİZMETİN FİYATI

3.1.Malın KDV dâhil satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kargo ücreti ve diğer hususlar, satış fiyatına yansıtılır.

4) ÖDEMEYE İLİŞKİN KOŞULLAR:

4.1. Ödemeler, banka yahut kredi kartı ile yapılacaktır. Havale ile ödeme yolu da kabul edilir. Ancak bankanın havaleye ilişkin masrafları firmaya yükletilemez.

4.2. Kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde satıcı, kart güvenliğine ilişkin tüm önlemleri alır. Ödemede kullanılacak kredi kartı ile ilgili bilgiler, firmanın internet sitesinden bağımsız olarak şifrelenen 128 bit SSL (Secure Sokets Layer) protokolü kapsamında şifrelendirilerek ilgili bankaya ulaştırılır. Bankanın kartın kullanımına ilişkin onay vermesi durumunda online alışverişe ilişkin işlemlere devam olunur.

4.3. Satıcı, alıcının kredi kartı bilgilerini kaydetmez.
4.4. Alıcı, satıcı tarafından firmanın internet sitesinde yer alan ön bilgileri okuyup

bilgi sahibi olduğunu ve bu kapsamda kendisine düşen önlemleri aldığını beyan eder.

4.5. Alıcının temerrüde düşmesi halinde, satıcının uğradığı zarardan alıcı, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun temerrüde ilişkin hükümleri çerçevesinde sorumlu olacaktır.

5) ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1. Alıcı, firmaya ait internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazılarını (kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirme yazısı, kredi kartı güvenliğine ilişkin bilgilendirme yazısı, iade-değişim koşullarına ilişkin bilgilendirme yazısı, gizlilik politikası ve tarayıcı çerezlerine ilişkin bilgilendirme yazısı) sözleşmeden önce okuyup anladığını, bu doğrultuda kendisine düşen yükümlülükleri özenle yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı, sipariş formunda doldurulması zorunlu hususları eksiksiz ve doğru şekilde doldurduğunu beyan eder.

5.3. Sözleşme konusu malın tesliminden sonra, alıcının sözleşmeyi ifa etme aracı olarak kullanmış olduğu kredi kartında, alıcının kusurundan yahut kusuru olmasa bile bankanın malın bedelini satıcıya ödememesi halinde alıcı, satıcı tarafından kendisine teslim edilen malı, teslimat giderleri alıcıya yükletilmek üzere, üç gün içinde, satıcıya teslim eder.

5.4. Alıcı, hiçbir cezai şart ödemeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Siparişte birden fazla parça bulunması halinde, cayma hakkına ilişkin süre son parçanın teslimi ile başlar.

5.5. Alıcı, cayma hakkını kullanırken, malın niteliğinin kaybetmemiş olmasına, malı iade ederken malın kullanılmamış olmasına, ambalaj ve paketinin zarar görmemiş olmasına, ürün etiketinin sökülmemiş olmasına ilişkin gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder.

5.6. Cayma hakkının kullanılması ancak yukarıdaki koşulun eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ile birlikte ürün teslim tarihinden 14 (ondört) gün içerisinde, malın satışına ilişkin faturanın da mal ile birlikte teslimi ile birlikte mümkündür. Fatura aslının teslim edilmemesi halinde KDV iadesi mümkün olmamaktadır.

5.6. Malın değişimine ilişkin koşullarda sözleşmenin iadeye ilişkin hükümleri uygulanır.

5.7. Cayma hakkı, satıcıya tüketicinin yazılı olarak cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin ulaşması ile hüküm ve sonuç doğurur. Alıcı, internet sitesi üzerinden cayma hakkı taleplerini iletebilir. Bu durumda satıcı tarafından cayma hakkının ulaştığına dair bir teyit bilgisi iletilir. Cayma hakkının kullanılması halinde sözleşme konusu malın, sözleşmeye ek olan iade koşullarına uygun olarak cayma hakkına ilişkin bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, iade formu ve fatura aslı eklenerek iadesi gerekmektedir.

5.8. İade ve değişim, işbu sözleşmenin eki niteliğindeki iade ve değişim koşullarına göre uygulanır.

5.9. İade, değişim ve cayma hakkına ilişkin sözleşmede belirlenmeyen durumlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin doğabilecek uyuşmazlıklar halinde tüketiciler Tüketici Hakem Heyetlerine yahut Tüketici Mahkemelerine başvurabilirler.

6) SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
6.1. Satıcı, alıcının kişisel verilerini korur ve KVKK kapsamında kendisine düşen

yükümlülükleri yerine getirir.

6.2. Satıcı, sözleşme konusu mal ve hizmeti, alıcının kendisine bildirmiş olduğu adrese gerekli özeni göstererek teslim eder. Malın paketlenmesinden kaynaklanan bir zarar meydana gelir ise, bu zarardan satıcı sorumludur.

6.3. Satıcı, sözleşmeye konu olan mal ve hizmeti, siparişe ve malın niteliğine uygun bir şekilde, eksiksiz olarak teslim etmekle mükelleftir. Ayıplı ifa halinden satıcı sorumludur.

6.4. Satıcı, mücbir sebep halinde sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin varlığı neticesinde sözleşme konusu malın geç teslim edileceğine ilişkin durumlarda da bu hüküm uygulanır.

6.5. Sözleşme konusu mal veya hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

6.6. Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, alıcıyı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

7) TESLİMATA İLİŞKİN KOŞULLAR:
7.1. Satıcı, sözleşme konusu mal ve hizmeti, alıcının sipariş formunda verdiği adrese,

alıcının teslimatı kabul ile yetkilendirdiği kişi/kişilere kargo yolu ile siparişi teslim eder.

7.2. Satıcı, anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile kargo ücreti satıcı tarafından karşılanmak üzere teslimatı gerçekleştirir.

7.3. Alıcının, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi halinde malın taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşacak zararlardan satıcı sorumlu değildir.

7.4. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.5. Malın paketlenmesine ilişkin kargo şirketi tarafından meydana getirilen zararlardan satıcı sorumlu değildir.

8) DİĞER KOŞULLAR:

8.1. Sözleşme alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girer.

8.2. Alıcı, sözleşmeyi onaylamadan evvel, Kişisel verilerin Korunmasına ilişkin satıcının internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğunu, anladığını beyan eder. Alıcı, kişisel verilere ilişkin okumuş olduğu bilgilendirme yazısı kapsamında, kişisel verilerinin işlenmesine, korunmasına, hukuka uygun bir şekilde depolanmasına ve hukuka uygun bir şekilde silinmesine açık olarak rıza gösterir.

8.3. Alıcı, firmanın gizlilik politikası ile tarayıcı çerezlerine ilişkin bilgilendirme yazısını okuduğunu beyan eder, bu doğrultuda istisnai haller dâhil olmak üzere tüm koşulları açıkça kabul eder.

SATICI

Firma Ünvanı: UP&FIT Tekstil Tic. Ve San. LTD. Şti.
Adres: 19Mayıs Mh. Öğr.Haşim Çeken Cd. No:13 Fulya Şişli/İstanbul e-posta: [email protected]

Tel: 0212 909 9899

ALICI

İşbu sözleşmeye ilişkin tüm haklar, Up and Fit Tekstil Tic. Ve San. LTD. Şirketine aittir. Sözleşme metni, tamamen yahut kısmen kopyalanamaz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR