İADE VE DEĞİŞİME İLİŞKİN KOŞULLAR

A) İADE KOŞULLARI

1) Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, malın teslimatından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.

2) Alıcının cayma hakkını kullanmasıyla, teslim edilen malın iadesi gerekmektedir. Malın iadesi ancak şu şartlarda mümkün olabilmektedir:

2.1. Kullanılmış, yıkanmış, deforme olmuş, herhangi bir şekilde zarar görmüş (paket, ambalaj yahut etiketi dahil olmak üzere) veya orijinalliği bozulmuş ve yeniden satışa arzı mümkün olmayan ürünlerin iadesi kabul edilmez.

2.2. Ürün iade edilirken iade formu ile birlikte iade edilecek ürüne ilişkin kesilmiş faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda kesilen KDV (ile varsa sair yasal kesintiler) iade edilmez. Faturanın iadesinde de faturanın zarar görmemiş olması koşulu aranır.

2.3. İadesi talep edilen ürünün özen yükümlülüğüne uygun bir şekilde paketlenerek kargoya teslim edilmesi gerekir.

3) Geçerli bir iade söz konusu ise fatura ile iadeye konu malın satıcıya ulaşmasını takip eden 7(yedi) iş günü içinde iade edilen malın bedeli alıcıya iade edilir.

4) Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün iadesine ilişkin teslimat giderleri (kargo ücreti) alıcıya aittir, satıcıya yükletilemez. Teslimat giderinin ödenmemiş olması halinde iade kabul edilmez. Alternatif olarak alıcı, fatura üzerindeki iadeye ilişkin Yurtiçi Kargo 371239715 kodu vasıtasıyla malı iade edebilir. Ancak bu durumda da kargo ücreti, malın bedelinin ödenmesi durumunda ödenecek bedele yansıtılır.

B) DEĞİŞİM KOŞULLARI

1) Alıcı, malın kendisine teslim edilmesinden itibaren 14 gün içinde değişim talep etme hakkına sahiptir.

2) Değişim halinde de, malın niteliğinin korunması bakımından iadeye ilişkin koşullar uygulanır. Bu itibarla, yeniden satışa arzı mümkün olmayan ürünler değişime konu olamayacağı gibi, ürünün etiketi yahut ambalajının zarar görmüş olması halinde ürünün değişimi mümkün değildir.

3) Değişimi talep edilen ürünün, özen yükümlülüğüne uygun bir şekilde paketlenerek kargoya teslim edilmesi gerekir.

4) Değiştirilecek ürünün firmaya teslimine ilişkin teslimat giderleri (kargo ücreti) alıcıya aittir. Aksi durumda değişim kabul edilmez.

5) Değişim gerçekleştikten sonra değiştirilen malın teslimine ilişkin kargo ücreti satıcıya aittir.

C) DİĞER KOŞULLAR

1) Bu koşullar, mesafeli satış sözleşmesine ek koşullardır. Mesafeli satış sözleşmesinin onaylanması ile bu koşullar kabul edilmiş sayılır.

2) İşbu koşullar mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

3) Değişim ve iadeye ilişkin mesafeli satış sözleşmesi ile bu koşullarda yer almayan durumlarda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4) İade veya değişim halinde alıcı iade/değişime konu malları aşağıdaki adrese yukarıdaki koşullara uygun olarak kargo yolu ile gönderecektir.

Teslimat Adresi

UP&FIT

Müeyyetzade Mh. Lüleci Hendek Cd. No: 67/1 Beyoğlu/İstanbul

Yurtiçi Kargo Kodu: 371239715

5) Detaylı bilgi almak, soru ve şikâyetlerinizi dile getirmek için [email protected] adresinden firmamıza ulaşabilirsiniz.

6) İşbu metne ilişkin tüm haklar UP&FIT markasına aittir. Tamamen yahut kısmen kopyalanamaz.